Aby skutecznie promować markę, z założenia postrzegamy ją w szerszym znaczeniu niż termin, symbol bądź projekt graficzny. Dla nas stanowi ona połączenie  wartości funkcjonalnych i emocjonalnych, komunikuje i działa na emocje, stając się "doświadczeniem” dla konsumentów, pozwalając odróżnić zidentyfikowany towar lub usługę od tych oferowanych przez konkurencję.

Nasze realizacje w zakresie POS idą w parze ze sposobem myślenia o marce, którą reprezentują.

Chcemy, żeby utożsamiały: przejrzystość, pewność, konse-kwencję, status, przynależność, wzmacniając tym samym potencjał marki. Projektując  POS, bierzemy pod uwagę: cechy, korzyści, wartości, kulturę, osobowość i użytkowników, tak aby zawsze kojarzyły się odbiorcom z materialnymi i niematerialnymi  korzyściami, by pasowały do specyfiki danego miejsca i jedno-cześnie były zgodne z obraną przez Klienta strategią.