Zapewniamy kompleksową ob- sługę, oferując produkty reklamo- we nadające się na masowe akcje, programy lojalnościowe oraz prezenty na specjalne okaz- je. Na zamawianych przedmiotach umieszczamy logo Klienta lub inne wybrane informacje.

W ofercie wzięliśmy pod uwagę dwa założenia: przede wszystkim indywidualne podejście do tematyki upominków re- klamowych oparte na dedykowanym dla Państwa projekcie, ale uwzględniliśmy także produkty gotowe, które ułatwią wybór i przyspieszą realizację każdej kampanii reklamowej i akcji promocyjnej.

Mamy nadzieję, że takie dwutorowe rozwiązania ułatwią pod- kreślenie Państwa prestiżu oraz uznania, jakim darzycie Państwo wyselekcjonowane grupy Klientów i Kontrahentów obdaro-wanych w ten szczególny sposób Państwa pamięcią.

Kolekcja 01
Kolekcja 02
Kolekcja 03
Kolekcja 04